Usługi

Opinie, ekspertyzy dendrologiczne. Diagnostyka, badanie drzew (więcej…).

Oferujemy wykonanie profesjonalnych ekspertyz i opinii w zakresie:
– oceny statyki drzew;
– osłabienia żywotności i przyczyn zamierania drzew;
– oceny fitopatologicznej stanu drzew;
– ocenę uszkodzeń mechanicznych w koronie, pnia i systemu korzeniowego drzewa wraz z wyceną utraty wartości;
– wpływu zmiany warunków siedliskowych na żywotność drzew i in.

Diagnostykę drzew wykonujemy z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń w tym tomografu akustycznego (Arbotom).

Ekspertyzy i inwentaryzacje barszczu Sosnowskiego

Ekspertyzy dendrologicznena potrzeby wymiaru sprawiedliwości (więcej…).

Opisy taksacyjne do wyłączenia z produkcji leśnej (więcej…).

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekty gospodarowania drzewostanem (więcej…).

Nadzór Inspektorski nad wykonywanymi pracami związanymi z zielenią (więcej…).

INSPEKTOR NADZORU ZIELENI
Oferujemy współpracę w zakresie profesjonalnej gospodarki drzewostanem na etapie projektowym oraz w trakcie trwania inwestycji.

Opracowanie ewidencji, ekspertyz i inwentaryzacji pomników przyrody (więcej…).

Wyceny wartości drzew oraz przeglądy drzewostanów (więcej…).

– na terenie parków i zieleni miejskiej
– na terenach objętych ochroną konserwatorską
– drzew przyulicznych
– na terenach inwestycyjnych

Zmiana klasyfikacji działki (więcej…).