Ekspertyza dendrologiczna

Badania i ekspertyzy dendrologiczne

Opracowujemy opinie i ekspertyzy dendrologiczne dla instytucji państwowych (Sądy, Urzędy Miast, Gmin), firm i osób prywatnych.

DIAGNOZOWANIE DRZEW

OCENA STANU ZACHOWANIA DRZEWA TO PROCES SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKU ELEMENTÓW. BADAMY STAN ZACHOWANIA DRZEWA, ŚRODEK OPORU BOCZNEGO DRZEWA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, STATYKĘ DRZEWA ORAZ JEGO KONSTRUKCJĘ I WEWNĘTRZNĄ BUDOWĘ PNIA.

BEZINWAZYJNE BADANIE STANU ZDROWOTNEGO DRZEW

apps - treestab - f3d

W swoich badaniach wykorzystujemy najnowocześniejsze metody w tym ARBOTOM – tomograf dźwiękowy. Jest  to urządzenie do bezinwazyjnego wykrywania chorób i pustek w pniach żyjących drzew. Wynikiem pomiaru jest 2 wymiarowa mapa przejrzyście przedstawiająca prędkości rozchodzenia się dźwięku w poprzek drzewa. Prędkość dźwięku w drewnie zależy od stanu zdrowia drewna stąd mamy precyzyjne graficzne przedstawienie wnętrza badanego pnia.

tomograf