Określenie wieku drzew jest procesem polegającym na obliczeniu wieku drzewa na podstawie różnych parametrów dendrometrycznych. Istnieje wiele metod określania wieku drzew, takich jak pomiar obwodu pnia, przyrostów rocznych czy obliczenia średnicy. Często korzysta się także z tabel wiekowych drzew zawartych w encyklopediach leśnych. Obliczanie wieku drzewa z tabeli może być stosunkowo łatwe, jeśli znane są dane dotyczące przyrostów rocznych. Drzewa iglaste oraz liściaste charakteryzują się różnymi cechami, które można uwzględnić przy określaniu wieku drzew.

Drzewostan składający się z drzew rosnących na danym obszarze może być opracowany pod względem ustalenia wieku poszczególnych drzew. Przy metodach oceny wieku warto zwrócić uwagę na parametry dendrometryczne jak wysokość, średnica czy przyrost roczny. W przypadku drzew stojących oraz młodych drzew określenie wieku może być trudniejsze, ale z wykorzystaniem mapy oraz pomiarów pni możliwe jest ustalenie wieku drzew.

Sporządzam opinie dotyczące określenia wieku drzew na potrzeby prowadzonego postępowania sądowego. Wiek drzewa określany jest na podstawie badania przy użyciu świdra Presslera. Wywiercony za pomocą świdra rdzeń pozwala określić wiek drzewa na podstawie liczby słoi.

Określanie wieku drzewa przez dendrologa

Określanie wieku drzewa przez dendrologa opiera się na analizie pierśnic w przekroju poprzecznym drewna. Dendrolodzy stosują metodę okręgów przyrostu, czyli liczby okrągłych okółków widocznych na przekroju poprzecznym ściętego drzewa. Aby określić wiek drzewa, badacz musi zmierzyć te okółki i policzyć ich liczbę. Na podstawie liczby okółków można określić wiek drzewa, przeliczając je na lata. W przypadku gatunków drzew występujących w różnych regionach, dendrolodzy muszą wyróżnić sezon wegetacyjny drzewa, który zazwyczaj przypada na wiosnę lub późną jesień. Metoda ta jest cenna zarówno dla badań naukowych, jak i dla arborystyki miejskiej, gdzie konieczne jest określenie wieku drzew w oparciu o inwentaryzację drzew ulicznych.

Zapraszamy do kontaktu

Wyślij nam wiadomość

Imię i nazwisko
Firma
Email
Telefon
Treść