Sporządzam ekspertyzy oraz inwentaryzacje drzew posiadających status pomnika przyrody oraz potencjalnych drzew do objęcia ochrona pomnikową.

Celem opracowania jest:

  • ocena drzewostanu zgodnie z wymaganiami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stawianymi przy wydawaniu uzgodnienia do projektu uchwały w sprawie nadania drzewu statusu pomnika przyrody
  • ocena wartości kompozycyjnej, kulturowej i roli pomnika w otoczeniu
  • analiza zagrożenia, jakie drzewo może stwarzać dla bezpieczeństwa ludzi i mienia
  • wytyczne w zakresie pielęgnacji i zabezpieczenia drzew
Zapraszamy do kontaktu

Wyślij nam wiadomość

Imię i nazwisko
Firma
Email
Telefon
Treść