Opinie, ekspertyzy dendrologiczne. Diagnostyka, badanie drzew

Oferujemy wykonanie profesjonalnych ekspertyz i opinii w zakresie:

 • oceny statyki drzew;
 • osłabienia żywotności i przyczyn zamierania drzew;
 • oceny fitopatologicznej stanu drzew;
 • ocenę uszkodzeń mechanicznych w koronie, pnia i systemu korzeniowego drzewa wraz z wyceną utraty wartości;
 • wpływu zmiany warunków siedliskowych na żywotność drzew i in.
 • Ekspertyzy i inwentaryzacje barszczu Sosnowskiego

 • Ekspertyzy dendrologicznena potrzeby wymiaru sprawiedliwości

 • Opisy taksacyjne do wyłączenia z produkcji leśnej

 • Inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekty gospodarowania drzewostanem

 • Nadzór Inspektorski nad wykonywanymi pracami związanymi z zielenią

 • Opracowanie ewidencji, ekspertyz i inwentaryzacji pomników przyrody

 • Wyceny wartości drzew oraz przeglądy drzewostanów:

  • na terenie parków i zieleni miejskiej
  • na terenach objętych ochroną konserwatorską
  • drzew przyulicznych
  • na terenach inwestycyjnych
 • Zmiana klasyfikacji działki

dendrolog warszawa

Diagnozowanie drzew

BEZINWAZYJNE BADANIE STANU ZDROWOTNEGO DRZEW

Zapraszamy do kontaktu

Wyślij nam wiadomość

Imię i nazwisko
Firma
Email
Telefon
Treść