Opis taksacyjny jest jednym z załączników do wniosku o wydanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej np. pod budowę domu.

Czym jest opis taksacyjny lasu?

To część danych inwentaryzacyjnych planu urządzenia lasu, obejmująca charakterystykę lasów i gruntów. Opis taksacyjny lasu zawiera m.in. dokładną lokalizacją drzewostanu i jego opis: typ siedliskowy lasu, skład gatunkowy i wiek drzewostanu głównego, zadrzewienie, bonitacja, wiek rębności oraz informacja czy jest to las ochronny.

Zapraszamy do kontaktu

Wyślij nam wiadomość

Imię i nazwisko
Firma
Email
Telefon
Treść