Powołanie inspektor nadzoru ds. pielęgnacji i ochrony drzew na terenie budowy ma na celu sprawowanie opieki nad prawidłowym przebiegiem prac w stosunku do istniejącej zieleni oraz kontroli jakości stosowanych materiałów, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Zakres prac:

 • udział w wizjach terenowych
 • udział w naradach
 • opracowanie wytycznych w związku z koniecznością ograniczenia wpływu realizacji przedsięwzięcia na zieleń znajdującą się w strefie oddziaływania i jej utrzymania we właściwym stanie zdrowotnym
 • zalecenia dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów
 • kontrola jakości i bezpieczeństwa pracy oraz spełnianie norm w zakresie zasad bhp
 • nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi drzew
 • nadzór nad prowadzonymi badaniami drzew
 • nadzór nad przesadzanymi drzewami
 • nadzór nad nasadzeniami drzew i krzewów oraz zakładanymi trawnikami (kontrola jakości nowego materiału roślinnego)
 • sporządzanie raportów, protokołów
 • prowadzenie wpisów do dziennika budowy
Zapraszamy do kontaktu

Wyślij nam wiadomość

Imię i nazwisko
Firma
Email
Telefon
Treść