Inwentaryzacje barszczu Sosnowskiego są niezwykle ważne ze względu na inwazyjny charakter tej rośliny. Jest to roślina, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, dlatego konieczne jest monitorowanie i kontrola jej populacji. Inwentaryzacje pozwalają określić obszary, na których barszcz Sosnowskiego jest obecny, co umożliwia podejmowanie skutecznych działań zwalczających tę roślinę. W ramach inwentaryzacji przeprowadza się dokładne badania terenowe, które pozwalają ustalić rozmiar populacji oraz stopień zagrażania środowisku naturalnemu. Dzięki skutecznym inwentaryzacjom możliwe jest także planowanie działań likwidacyjnych mających na celu wyeliminowanie barszczu Sosnowskiego z danego obszaru.

Opracowanie ma na celu rozpoznanie oraz określenie lokalizacji występowania rośliny na terenie danej gminy oraz sposobu jej zwalczania.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.), potocznie nazywany „zemstą Stalina”, to groźna dla ludzi roślina, powodująca oparzenia skóry, a w pewnych sytuacjach może przyczynić się nawet do śmierci osoby, która miała z nią kontakt. Jest to gatunek inwazyjny należący do rodziny selerowatych. Do Polski roślinę sprowadzono z Kaukazu pod koniec lat 50 XX wieku. W czasach stalinowskich uprawiano ją na dużą skalę, jako paszę dla bydła.

Jak inwentaryzować barszcz Sosnowskiego?

Aby poprawnie dokonać inwentaryzacji barszczu Sosnowskiego, należy przede wszystkim zabezpieczyć się przed jego toksycznymi właściwościami. Niezbędne jest założenie specjalnej odzieży ochronnej, w tym rękawic, maski oraz okularów ochronnych. Następnie należy zidentyfikować obszar, na którym rośnie roślina. Warto dokładnie zaplanować sposób inwentaryzacji, aby nie narażać się na kontakt z sokiem rośliny. Po dokonaniu pomiarów i sporządzeniu dokumentacji, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie materiałów, które miały kontakt z barszczem Sosnowskiego, aby uniknąć rozprzestrzeniania się jego toksyn.

Zapraszamy do kontaktu

Wyślij nam wiadomość

Imię i nazwisko
Firma
Email
Telefon
Treść