Sporządzam opinie dotyczące zmiany klasyfikacji działek leśnych.

Gdy działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako” Ls „ to szanse na wybudowanie tam domku są mizerne, ale nie jest to niemożliwe.

Przedmiotem opinii jest weryfikacja użytków gruntowych z jednoczesnym sprawdzeniem ich zgodności ze stanem na gruncie, treścią mapy ewidencyjnej i częścią opisową ewidencji gruntów w celu wyeliminowania zaistniałych błędów.

Sporządzenie opinii poprzedzone jest wizją terenową.

Zapraszamy do kontaktu

Wyślij nam wiadomość

Imię i nazwisko
Firma
Email
Telefon
Treść