Przeprowadzanie oceny stanu drzewa pod względem bezpieczeństwa zależne jest w dużej mierze od zakresu wiedzy i doświadczenia osoby wykonującej taki przegląd. Dokonując oceny drzewa należy wziąć pod uwagę dwa aspekty a mianowicie samą konstrukcję drzewa a więc formę korony, jej stosunek wysokości do samego pnia i wielkości systemu korzeniowego, odchylenie całego drzewa od pionu oraz asymetrię korony. Drugim aspektem jest stan zachowania jego drewna, jako elementu struktury drzewa (ocena wewnętrznej budowy pnia). Oba aspekty należy zawsze brać pod uwagę w celu uzyskania rzetelnej oceny stanu zdrowotnego drzewa z uwagi na to, iż często dochodzi do sytuacji, w których na pozór niewinnie wyglądające z zewnątrz drzewo, posiada zniszczone przez grzyby wnętrze pnia bądź rozłożony przez grzyby system korzeniowy, co skutkuje wyłamaniem bądź wykrotem całego drzewa. 

Metoda VTA

Wizualna ocena żywotności drzewa VTA (Visual Tree Assessment). 

Metoda ta pozwala na wykrycie nieprawidłowości we wzroście i rozwoju drzewa, a także umożliwia obserwację zewnętrznych zmian pod kątem czynników chorobowych. Podstawowym narzędziem do diagnostyki drzewa dzięki któremu sprawdzić można rozkład pnia jest gumowy młotek i sonda arborystyczna.  Przeprowadzanie oceny stanu zdrowotnego drzewa zależne jest w dużej mierze od zakresu wiedzy i doświadczenia osoby wykonującej taką ekspertyzę.

Tomograf akustyczny

Przykładem bezinwazyjnej metody pozwalającej na precyzyjne przedstawienie wnętrza badanego pnia wraz z obrazowanie istniejących zgnilizn oraz ubytków jest zastosowanie tomografu akustycznego. Ocena stanu pnia odbywa się w oparciu o sygnały dźwiękowe wysyłane do jego wnętrza. Metoda ta polega na umocowaniu wokół pnia drzewa, specjalnych czujników, których zadaniem jest pomiar czasu rozchodzenia się fal dźwiękowych w drewnie. Obraz przekroju drzewa w miejscu jego badania w zależności od jego stanu zdrowotnego (zgnilizna, ubytek, drewno zdrowe) rejestrowany jest w postaci graficznej.

Próba obciążeniowa (pulling test, elasto – inclino)

Metoda ta stosowana jest do oceny ryzyka wywrotu oraz złamania pnia w celu określenia poziomu bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa. Uwzględnia ona zastosowanie obciążenia (siły odwzorowującej wiatr) na pień za pomocą zaczepionej do niego liny stalowej i wyciągarki. Metoda jest całkowicie bezinwazyjna dla drzewa.

Wykrywacz korzeni

Urządzenie służy do zlokalizowania większych korzeni. Metoda jest całkowicie bezinwazyjna dla drzewa.

DynaTree

Metoda ta służy do badania systemu korzeniowego oraz pnia w celu określenia stabilności drzewa w gruncie. System DynaTree analizuje wyniki w oparciu o rzeczywiste obciążenie wiatrem, jakie jest wywierane na pień i system korzeniowy drzewa w danym momencie. Zasada działania jest zbliżona do próby obciążeniowej. Metoda jest całkowicie bezinwazyjna dla drzewa.

Zapraszamy do kontaktu

Wyślij nam wiadomość

Imię i nazwisko
Firma
Email
Telefon
Treść