Inwentaryzację zieleni sporządza się na potrzeby postępowania administracyjnego w związku z planowanymi inwestycjami liniowymi czy też budową domu na działce zadrzewionej. Inwentaryzacja ma na celu wykazanie istniejących kolizji obiektów budowlanych z drzewami.

Inwentaryzacja składa się z trzech części – opisowej, tabelarycznej oraz mapy.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości sprzętu geodezyjnego drzewa i krzewy rosnące na terenie inwestycji nanoszone są na mapę z dużą dokładnością.

Szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z projektem gospodarki drzewostanem ma na celu:

  • Określenie lokalizacji poszczególnych obiektów dendrologicznych ze wskazaniem zasięgu korony drzew/powierzchni krzewów względem planowanej inwestycji
  • Identyfikację rodzajów i gatunków drzew i krzewów zlokalizowanych na omawianym terenie  z podaniem nazwy polskiej i łacińskiej
  • Określenie ich parametrów biometrycznych: obwód pnia, średnica korony, wysokość, powierzchnia krzewów
  • Określenie rzutu korony względem planowanej inwestycji w celu ochrony systemu korzeniowego drzew
  • Ocenę dendrologiczną oraz opis stanu zdrowotnego wraz z zaleceniami
  • Określenie sposobów zabezpieczenia drzew i krzewów na czas trwającej inwestycji
  • Określenie sposobu odtworzenia zieleni po zakończeniu inwestycji
  • Opracowanie projektu planu nasadzeń zamiennych stanowiących rekompensatę przyrodniczą
Zapraszamy do kontaktu

Wyślij nam wiadomość

Imię i nazwisko
Firma
Email
Telefon
Treść