dendrolog-01

Wybrane realizacje

2015

– EKSPERTYZA dotycząca wskazania lokalizacji występowania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) na terenie gminy Młodzieszyn

– OPINIA sporządzona dla Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota

– OPINIA dla Sądu Rejonowegodla M. ST. Warszawy II Wydział Cywilny

– EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 94 szt. drzew rosnących na  ternie obiektu „City Point” przy ul. Matuszewskiej w Warszawie – DTZ Polska Sp. z o.o.

– INWENTARYZACJA zieleni, Magdalenka – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących na dz. w Pruszkowie, ul. 3 Maja – prywatny inwestor

– INWENTARYZACJA ZIELENI Warszawa, ul. Bartycka

– INWENTARYZACJA ZIELENI Warszawa – FIRMA PROJEKTOWO – BUDOWLANA PRO-BUD Tomasz Graf

– OPINIA DENDROLOGICZNA w zakresie oceny stanu zachowania drzewa usytuowanego w pasie drogowym
ul.  Wiertniczej w Warszawie – DIETHERM S.A.

– OPINIA DENDROLOGICZNA w zakresie oceny stanu zachowania drzew usytuowanych na posesji
przy ul. Pomnikowej w Markach – prywatny inwestor

– INWENTARYZACJA ZIELENI Łoziska – prywatny inwestor

– INWENTARYZACJA ZIELENI Komorów – prywatny inwestor

– SKARGA do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – pełnomocnictwo na wniosek skarżącej

– EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA w zakresie wycinki drzew na dz.  w miejscowości Makowice, gm. Świdnica – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzewostanu rosnącego na dz. w Otoczni Starej, gmina Wiśniewo – prywatny inwestor

– INWENTARYZACJA ZIELENI Baniocha, ul. Skrajna – prywatny inwestor

– INWENTARYZACJA ZIELENI Sekocin-Las, ul. Cyprysowa – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA w zakresie oceny stanu zachowania drzewa usytuowanego w pasie drogowym
ul. VIII Poprzecznej w Warszawie

– OPIS TAKSACYJNY, Warszawa, ul. Tułowicka  – Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz

– OPISY TAKSACYJNE m.in. dla działek w miejscowościach Sękocin-Las, Warszawa

 

2014

– EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA drzewa będącego pomnikiem przyrody rosnącego na terenie działki  w Kielcach przy ul. Nowy Świat – ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących na terenie  Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących w alei zabytkowej – Al. Hrabska w Falentach na zlecenie Urzędu Gminy Raszyn

– OPINIA sporządzona dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

– OPINIA dla Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy II Wydział Cywilny

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących na dz.  położonej w Warszawie, ul. Czerska – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzewa rosnącego na dz. położonej w Warszawie, ul. Wikingów – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA w zakresie określenia wieku wyciętych drzew oraz stanu zachowania zieleni na dz. w miejscowości Olszany, gmina Jasieniec, powiat grójecki – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA w zakresie określenia ogólnego stanu zachowania sosny zwyczajnej rosnącej
na dz. w Podkowie Leśnej – prywatny inwestor

– INWENTARYZACJA DRZEW Konstancin-Jeziorna – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA w zakresie określenia wieku oraz stanu zachowania orzecha włoskiego rosnącego
na dz.  w Warszawie, ul. Solipska – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzewa rosnącego na dz.  w Warszawie, ul. Bambusowa – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących na dz. w Warszawie, ul. Gołkowska – Sinnet Sp. z o. o.

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących w linii brzegowej rzeki Rządzy na dz.  w miejscowości Papiernia, gmina Stanisławów – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących na dz. w Kozerkach, ul. Saturna – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA dendrologiczna drzew z gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) oraz jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) rosnących na posesji przy ul. Pazińskiego, Warszawa – Spółdzielnia Mieszkaniowa ANIN

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) rosnącego na posesji przy ul. Noakowskiego, Warszawa – Wspólnota Mieszkaniowa Noakowskiego 4 

– OPINA DENDROLOGICZNA drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnącego na posesji przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie – prywatny inwestor

– OPINA DENDROLOGICZNA w zakresie stanu zachowania zieleni na dz.  w PGR i Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński – prywatny inwestor

– OPINA DENDROLOGICZNA dotyczy: zmiany zapisu w ewidencji gruntu na dz. w miejscowości Otrębusy, gmina Brwinów – prywatny inwestor

– OPINA DENDROLOGICZNA w zakresie stanu zachowania zieleni na dz. w miejscowości Otrębusy, w gminie Podkowa Leśna, powiat grodziski – prywatny inwestor

– OPINIA sporządzona dla Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny

– OPINIA sporządzona dla Sądu Rejonowego w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

– OPISY TAKSACYJNE dla działek m.in. w miejscowościach Sękocin-Las, Zalesie Górne, Łuków, Warszawa – Bielany

 

2013

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzewa rosnącego na dz. położonej w miejscowości Kobyłka – prywatny inwestor

– OPISY TAKSACYJNE

 

2012

– OPISY TAKSACYJNE

 

2011

– INWENTARYZACJA ZIELENI, Musuły

– OPISY TAKSACYJNE