dendrolog-01

Wybrane realizacje

2018

– Ekspertyza dendrologiczna w zakresie oceny stanu zachowania drzew usytuowanych na terenie dz. nr ew. 4325/1 obręb 1 w Przysusze” – zamawiający Gmina Miasto Przysucha

– Ekspertyza dendrologiczna w zakresie oceny stanu zachowania drzewa usytuowanego na terenie dz. nr ew. 152 obręb 3-04-12 w Warszawie” – zamawiający FIZ-BUD Sp. z o. o.

 

2017

– Opinia dendrologiczna w zakresie sposobu zabezpieczenia drzewa usytuowanego na posesji przy ul. Domaniewskiej 28 w Warszawie – dz. nr ew. 53 obręb 1-08-04 w związku z prowadzoną inwestycją – Budowa zespołu budynku Graffit z usługami, parkingiem wielopoziomowym, wjazdem, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej istniejącego układu drogowego przy ul. Domaniewskiej 28, na terenie działek o nr ewid. 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 53 , części dz. nr ew. 33, 52 obr. 1-08-04 w Dzielnicy Mokotów – zamawiający Rolfe Judd Ltd sp. z o.o.

– Opinia dendrologiczna sporządzona dla Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Południe w Warszawie

– Ekspertyza dendrologiczna w zakresie oceny stanu zachowania drzew usytuowanych na terenie dz. nr ew. 33 obręb 5-02-04 w Warszawie – zamawiający Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

– Opinia dendrologiczna w zakresie oceany stanu fitosanitarnego drzewa usytuowanego
na terenie dz. nr ew. 11/2 obręb 4-18-03 w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 92 – zamawiający Eksperci NEMU Sp. z o. o.

– Inwentaryzacja drzew i krzewów – Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła), Część 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” wraz z węzłem – zamawiający PORR S.A.

– Opinia dendrologiczna sporządzona dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

– Ekspertyza dendrologiczna w zakresie wskazania odpowiedniego terminu wykonania nasadzeń w związku z budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn Olsztynek,  pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 – zamawiający Budimex S.A.

– Ekspertyza dendrologiczna zniszczonych/wyciętych drzew na terenie działki nr ew. 350 obręb Święte Nowaki oraz drzew rosnących na dz. nr ew. 360 obręb Maków, określenie czy i w jakiej wysokości należało ustalić karę za dokonane zniszczenia – zamawiający Gmina Maków

– Ekspertyza dendrologiczna w zakresie określenia cech i parametrów drzew usuniętych bez wymaganego zezwolenia na działce nr ew. 512/10 obręb Topolina, gmina Wieliszew zamawiający Gmina Wieliszew

– Opinia dendrologiczna sporządzona dla Sądu Rejonowego w Częstochowie

– Ekspertyza dendrologiczna drzewa rosnącego na terenie działki nr ew. 2/49 obręb 53 w Grodzisku Mazowieckim – zamawiający Gmina Grodzisk Mazowiecki

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji drzew w związku z planowaną przebudową pasa drogowego ulicy Brzozowej – zamawiający MPM PROPERTY Sp. z o. o. Sp.k.

– Inwentaryzacja stanu lasu dz. nr ew. 186/9 obręb 142105_2.0001 Nadarzyn – zamawiający MK s.c.

– Opinia dendrologiczna sporządzona dla Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie

– Sporządzenie opisu taksacyjnego wraz z oceną stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu na terenie działki nr ew. 3/4  w miejscowości Kostowiec – zamawiający Gmina Nadarzyn

– Opinia dendrologiczna w zakresie sposobu zabezpieczenia drzew usytuowanych na posesji przy ul. Pereca 13/19 w Warszawie – dz. nr ew. 112/1 obręb 6-01-06 w związku z planowanym zagospodarowaniem terenu zieleni – zamawiający Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama

–  Inwentaryzacja drzew istniejących z gospodarką drzewostanem przy ul. Szczęśliwickiej w Warszawie w związku z prowadzoną inwestycją – „Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym na działce nr ew.: 3/5 obręb 2-03-07 w Warszawie” – zamawiający Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Sp. z o.o. Sp. K.

– Ekspertyza dendrologiczna drzew rosnących wzdłuż Al. Hrabskiej w Falentach – dz. nr ew. 12 obręb Falenty, gmina Raszyn – Powiat Pruszkowski

– Opracowanie opinii dendrologicznej drzew z gatunku Acer platanoides ‚Columnare’ rosnących na terenie dz. nr 32 obręb 1-10-08  w Warszawie przy ul. Puszczyka w celu wskazania przyczyny ich zamierania – zamawiający Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”

– Ekspertyza dendrologiczna w zakresie oceny stanu zachowania drzew usytuowanych na terenie dz. nr ew. 28 obręb 5-06-01 w Warszawie” – zamawiający Muzeum Narodowe w Warszawie

– Nadzór inwestorski na działce przy ul. Warszawskiej 21 w Podkowie Leśnej – zamawiający Powiat Grodziski

– Ekspertyza dendrologiczna w zakresie oceny stanu zachowania drzewa usytuowanego na terenie dz. nr ew. 473 obręb 16 w Pruszkowie przy ul. Ludwika Waryńskiego 12 – zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Waryńskiego 12 w Pruszkowie

– Ekspertyza dendrologiczna drzewa rosnącego na terenie działki nr ew. 880/5 obręb 16 w Wieliszewie – zamawiający Gmina Wieliszew

– Sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących na terenie dz. nr ew. 428 w miejscowości Celestynów – zamawiający  Gmina Celestynów

– Sporządzenie  ekspertyzy dendrologicznej w zakresie oceny stanu zachowania drzewa usytuowanego na terenie dz. nr ew. 8/52 obręb 7-03-05 w Warszawie przy ul. Rydygiera – zamawiający REMBUD Sp. z o.o.

– Ekspertyza dendrologiczna w zakresie oceny stanu zachowania drzew usytuowanych na posesji przy ul. Poniatowskiego 1 w Łomiankach – zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Poniatowskiego 1

– Opinia ornitologiczna na terenie działek nr ew.: 824/3, 824/16, 824/5, 824/6, 824/7, 824/29, 824/30 obręb Raszyn 02 oraz dz. nr ew.: 1687/1 i 1687/2 obręb Rybie w związku z organizacją masowej imprezy z okazji Dożynek Gminnych” – zamawiający Gmina Raszyn

 – Ekspertyza dendrologicznej dębu szypułkowego rosnącego na terenie dz. nr ew. 68 obręb 07 Zagościniec, gm. Wołomin – zamawiający Gmina Wołomin

 – Opinia dendrologiczna 5 sztuk drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Lipowej 7 w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy – zamawiający m. st. Warszawa

– Ekspertyzy dendrologiczna w zakresie oceny stanu zachowania drzewa usytuowanego na terenie dz. nr ew. 69/2 obręb 5-05-11 w Warszawie przy Al. Szucha 16 – zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Al. Szucha 16

– Opinia ornitologiczna – zamawiający Powiat Piaseczyński

– Ekspertyza dendrologiczna trzech wierzb w zakresie oceny stanu zachowania drzew usytuowanych na terenie dz. nr ew. 166/2 obręb 1-09-34 w Warszawie – zamawiający Wspólnota mieszkaniowa przy ul Kajakowej 11ABCD

– Opinii dendrologiczna w zakresie sposobu zabezpieczenia drzew w związku z przebudową pasa drogowego ulicy Domaniewskiej w Warszawie –

dz. nr ew. 61/3 obr. 1-08-04 – zamawiający Graffit Sp. z o.o. Sp. k.

-Operat wycena drzewa w miejscowości Tarnawa, gm. Żarów – zamawiający ECO JAREXS” Spółka z o.o.

– Opinia dendrologiczna drzewa  rosnącego przy ul. Woronicza w Warszawie na dz. nr ew. 5/1 obręb 1-08-01 – zamawiający F.B.I. TASBUD Spółka Akcyjna

– Opinia dendrologiczna sporządzona dla Sądu Rejonowego w Olsztynie

– Ekspertyza dendrologiczna w zakresie sposobu zabezpieczenia drzew  w związku z budową żłobka przy ul. Lwa Tołstoja 2 w Warszawie – zamawiający ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki

– Opinia dendrologiczna drzewa rosnącego na terenie dz. nr ew. 42 obręb 3-05-31 przy ul. Stanisława Augusta 75 w Warszawie – zamawiający  Spółdzielnia Mieszkaniowa Kamionek

– Ekspertyza dendrologiczna dotycząca uzupełnień zieleni drogowej posadzonej w ramach realizacji zadania: Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów odcinek 2: km 537+550-570+300 – zamawiający F.U.H.P. Leszek Kochanowicz

– Opinia dendrologiczna sporządzona dla Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota w Warszawie

– Opis taksacyjny lasu – dz. nr ew. 115/22 obręb 0005 Iły – zamawiający Autorska Pracownia Architektury APA Lesiewicz

– Nadzór nad prowadzonymi pracami o charakterze cięć techniczne pod linią energetyczną średniego napięcia w Podkowie Leśnej wzdłuż ul.: Akacjowej, Sosnowej i Kolejowej – zamawiający Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji ABIES

– Inwentaryzacja zieleni Działka nr ew.: 16/1 obręb 1-08-24 w Warszawie – zamawiający Euroautokontrola Zadrożyński  Szydłowski Spółka Jawna

– Opinia dendrologiczna  sporządzona dla Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie

– Sporządzenie opisu taksacyjnego dla dz. nr ew.: 805/38 obręb Krubin – zamawiający Wealth Solutions – Inwestycje Ziemskie Sp. z o.o. VII Spółka Komandytowa

2016

– Nadzór dendrologiczny Obiekt: izolacyjne pasy zieleni po obu stronach autostrady A4 Tarnów – Rzeszów na odcinku 2: km 537+550-570+300. – zamawiający F.U.H.P. Leszek Kochanowicz)

– Opinia dendrologiczna sporządzona dla Sądu Rejonowego w Mławie

– Opinia dendrologiczna sporządzona dla Sądu Rejonowego dla  Łodzi

– Opinia dendrologiczna sporządzona dla Sądu Rejonowego w Sochaczewie

– Analiza dendrologiczna z użyciem tomografu akustycznego drzewa  rosnącego na dz. nr ew. 788 obr. Babsk, stanowiącego pomnik przyrody [poz. Nr 19/25] – zamawiający Gmina Biała Rawska

– Opinia dendrologiczna dotycząca określenia wieku wyciętych drzew na dz. nr dz. nr ew. 37/1 obręb 20 oraz dz. nr ew. 37/2 obręb 20 w Piasecznie – zamawiający BUD-RIM DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

– Opis taksacyjny dz. nr ew. 5818/1  obręb 0003 – Węgrów – zamawiający MWM Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K.

– Opinii dendrologicznej 3 sztuk drzew na dz. nr ew. 35/2 obręb Falenty – zamawiający Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty

– Sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji zieleni 45 sztuk drzew na dz. nr ew. 35/2 obręb Falenty – zamawiający Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty

– Sporządzenie inwentaryzacji zieleni na działce przy ul. Konwaliowej w Pruszkowie – zamawiający PROINVEST Marcin Grobelny

– Ekspertyza dendrologiczna 2 sztuk drzew na dz. nr ew. 73/5 obręb Stara Wieś – zamawiający Gmina Nadarzyn

– Inwentaryzacja zieleni drzew rosnących na dz. nr ew. 1/5 obręb 17 w Pruszkowie – zamawiający Firma Księgarska Olesiejuk Sp. z o.o. Sp. j.

– Ekspertyza dendrologiczna dotycząca wykonywanych uzupełnień zieleni drogowej posadzonej w ramach realizacji zadania: Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów odcinek 2: km 537+550-570+300 – zamawiający F.U.H.P. Leszek Kochanowicz

– Ekspertyza dendrologiczna klonu jesionolistnego rosnącego na dz. nr ew. 62 obręb 1-08-04 w Warszawie – zamawiający Graffit Sp. z o.o. Sp. k.

– Ekspertyza dendrologiczna topoli osiki rosnącej na dz. nr ew. 3/1 obręb 4-15-01 w Warszawie – zamawiający MAGNUS Facility Management Sp. z o.o.

– Specyfikacja dotycząca jodły rosnącej na granicy dz. nr ew. 38/1 obr. 42 w Piasecznie – zmawiający Budrim Development

– Ekspertyza dendrologiczna w zakresie oceny stanu zachowania trzech sztuk drzew rosnących na terenie dz. nr ew. 17 obręb 5-04-08 w Warszawie – zamawiający Szpital Solec Sp. z o. o.

– Ekspertyza dendrologiczna drzew z gatunku wierzba krucha (Salix fragilis) rosnących na terenie dz. nr ew. 14/7 obręb 7-04-16 w Warszawie w celu oceny stanu zachowania – zamawiający Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mickiewicza Potok”

– Ekspertyza dendrologiczna w zakresie oceny stopnia zagrożenia jakie może stwarzać drzewo rosnące na działce położonej w Ząbkach przy
ul. Gajowej 34G – zamawiający Miasto Ząbki

– Ekspertyza dendrologiczna drzewa  rosnącego przy ul. Kwiatkowskiego 67 w Sandomierzu – zamawiający Monopi Studio Robert Sendkowski

– Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących na działkach nr ew.: 101/9 i 101/10 obręb Granica, gm. Michałowice – zamawiający Gmina Michałowice

– Opinia dendrologiczna 4 sztuk drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie – zamawiający Krajowa Izba Gospodarc

– Ekspertyza dendrologiczna drzewa rosnącego na terenie posesji przy ul. Saskiej 103 w Warszawie – zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Saska 10-

– Opinia dendrologiczna 5 sztuk drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Lipowej 7 w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy – zamawiający m. st. Warszawa

– Ekspertyza dendrologiczna drzewa rosnącego na terenie działki nr ew. 25/50 obręb Czarny Las, gmina Grodzisk Mazowiecki – zamawiający Gmina Grodzisk Mazowiecki

– Ekspertyza dendrologiczna drzew rosnących przy ul. Wyszyńskiego 1w Celestynowie – zmawiający Gmina Celestynów

– Inwentaryzacja drzew kolidujących ze zjazdem na dz. nr ew. 270/15 obr. 65 w Legionowie – zmawiający Soprano Łukasz Piasecki

 

2015

– EKSPERTYZA dotycząca wskazania lokalizacji występowania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) na terenie gminy Młodzieszyn

– OPINIA sporządzona dla Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota

– OPINIA dla Sądu Rejonowegodla M. ST. Warszawy II Wydział Cywilny

– EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 94 szt. drzew rosnących na  ternie obiektu „City Point” przy ul. Matuszewskiej w Warszawie – DTZ Polska Sp. z o.o.

– INWENTARYZACJA zieleni, Magdalenka – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących na dz. w Pruszkowie, ul. 3 Maja – prywatny inwestor

– INWENTARYZACJA ZIELENI Warszawa, ul. Bartycka

– INWENTARYZACJA ZIELENI Warszawa – FIRMA PROJEKTOWO – BUDOWLANA PRO-BUD Tomasz Graf

– OPINIA DENDROLOGICZNA w zakresie oceny stanu zachowania drzewa usytuowanego w pasie drogowym
ul.  Wiertniczej w Warszawie – DIETHERM S.A.

– OPINIA DENDROLOGICZNA w zakresie oceny stanu zachowania drzew usytuowanych na posesji
przy ul. Pomnikowej w Markach – prywatny inwestor

– INWENTARYZACJA ZIELENI Łoziska – prywatny inwestor

– INWENTARYZACJA ZIELENI Komorów – prywatny inwestor

– SKARGA do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – pełnomocnictwo na wniosek skarżącej

– EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA w zakresie wycinki drzew na dz.  w miejscowości Makowice, gm. Świdnica – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzewostanu rosnącego na dz. w Otoczni Starej, gmina Wiśniewo – prywatny inwestor

– INWENTARYZACJA ZIELENI Baniocha, ul. Skrajna – prywatny inwestor

– INWENTARYZACJA ZIELENI Sekocin-Las, ul. Cyprysowa – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA w zakresie oceny stanu zachowania drzewa usytuowanego w pasie drogowym
ul. VIII Poprzecznej w Warszawie

– OPIS TAKSACYJNY, Warszawa, ul. Tułowicka  – Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz

– OPISY TAKSACYJNE m.in. dla działek w miejscowościach Sękocin-Las, Warszawa

 

2014

– EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA drzewa będącego pomnikiem przyrody rosnącego na terenie działki  w Kielcach przy ul. Nowy Świat – ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących na terenie  Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących w alei zabytkowej – Al. Hrabska w Falentach na zlecenie Urzędu Gminy Raszyn

– OPINIA sporządzona dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

– OPINIA dla Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy II Wydział Cywilny

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących na dz.  położonej w Warszawie, ul. Czerska – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzewa rosnącego na dz. położonej w Warszawie, ul. Wikingów – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA w zakresie określenia wieku wyciętych drzew oraz stanu zachowania zieleni na dz. w miejscowości Olszany, gmina Jasieniec, powiat grójecki – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA w zakresie określenia ogólnego stanu zachowania sosny zwyczajnej rosnącej
na dz. w Podkowie Leśnej – prywatny inwestor

– INWENTARYZACJA DRZEW Konstancin-Jeziorna – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA w zakresie określenia wieku oraz stanu zachowania orzecha włoskiego rosnącego
na dz.  w Warszawie, ul. Solipska – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzewa rosnącego na dz.  w Warszawie, ul. Bambusowa – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących na dz. w Warszawie, ul. Gołkowska – Sinnet Sp. z o. o.

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących w linii brzegowej rzeki Rządzy na dz.  w miejscowości Papiernia, gmina Stanisławów – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzew rosnących na dz. w Kozerkach, ul. Saturna – prywatny inwestor

– OPINIA DENDROLOGICZNA dendrologiczna drzew z gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) oraz jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) rosnących na posesji przy ul. Pazińskiego, Warszawa – Spółdzielnia Mieszkaniowa ANIN

– OPINIA DENDROLOGICZNA drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) rosnącego na posesji przy ul. Noakowskiego, Warszawa – Wspólnota Mieszkaniowa Noakowskiego 4 

– OPINA DENDROLOGICZNA drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnącego na posesji przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie – prywatny inwestor

– OPINA DENDROLOGICZNA w zakresie stanu zachowania zieleni na dz.  w PGR i Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński – prywatny inwestor

– OPINA DENDROLOGICZNA dotyczy: zmiany zapisu w ewidencji gruntu na dz. w miejscowości Otrębusy, gmina Brwinów – prywatny inwestor

– OPINA DENDROLOGICZNA w zakresie stanu zachowania zieleni na dz. w miejscowości Otrębusy, w gminie Podkowa Leśna, powiat grodziski – prywatny inwestor

– OPINIA sporządzona dla Sądu Rejonowego w Piasecznie I Wydział Cywilny

– OPINIA sporządzona dla Sądu Rejonowego w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

– OPISY TAKSACYJNE dla działek m.in. w miejscowościach Sękocin-Las, Zalesie Górne, Łuków, Warszawa – Bielan

– Opinia dendrologiczna sporządzona dla Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy w Warszawie

 

2013

Opinia dendrologiczna sporządzona dla Sądu Rejonowego w Piasecznie

OPINIA DENDROLOGICZNA drzewa rosnącego na dz. położonej w miejscowości Kobyłka – prywatny inwestor

– OPISY TAKSACYJNE

 

2012

– OPISY TAKSACYJNE

– Wykonanie inwentaryzacji zieleni terenów wraz z oceną stanu zdrowotnego drzew na działce nr 553/4 w Opacz-Kolonia gm. Michałowice” Budowa drogi S2 węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko-węzeł Marynarska S79 – zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w W-wie 03-808 ul. Mińska 25

 

2011

– INWENTARYZACJA ZIELENI, Musuły

– OPISY TAKSACYJNE