dendrolog-01

Biegły sądowy dendrolog

Niezależny od stron postępowania sądowego biegły sądowy sporządzi ekspertyzę dendrologiczną, która może być kluczowym dowodem w sprawach karnych, cywilnych i w innych postępowaniach administracyjnych.

 

FIRMY BUDOWLANE I OGRODNICZE 

Ekspertyza biegłego może być również wykorzystana przez firmy likwidujące szkody budowlane powodowane przez drzewa i in.

FIRMY UBEZPIECZENIOWE i KANCELARIE ADWOKACKIE 

Ekspertyza może dotyczyć szkody powstałej z udziałem drzew .

POLICJA, PROKURATURA, SĄDY

Lasy, zajmując w Polsce blisko 30% powierzchni kraju, bywają nie tylko obiektami, ale czasem także świadkami wykroczeń i przestępstw.

OSOBY PRYWATNE

Ekspertyza dendrologiczna na potrzeby osób prywatnych w sprawach np. cywilnych (odwołania od decyzji administracyjnych, sprawy o odszkodowanie komunikacyjne i in.)

Czas wykonania ekspertyzy to wynosi do 14 dni.