Niezależny od stron postępowania sądowego biegły sądowy sporządzi ekspertyzę dendrologiczną, która może być kluczowym dowodem w sprawach karnych, cywilnych i w innych postępowaniach administracyjnych.

Firmy budowlane i ogrodnicze

Ekspertyza biegłego może być również wykorzystana przez firmy likwidujące szkody budowlane powodowane przez drzewa i in.

Firmy ubezpieczeniowe i kancelarie adwokackie

Ekspertyza może dotyczyć szkody powstałej z udziałem drzew.

Policja, prokuratura, sądy

Lasy, zajmując w Polsce blisko 30% powierzchni kraju, bywają nie tylko obiektami, ale czasem także świadkami wykroczeń i przestępstw.

Osoby prywatne

Ekspertyza dendrologiczna na potrzeby osób prywatnych w sprawach np. cywilnych (odwołania od decyzji administracyjnych, sprawy o odszkodowanie komunikacyjne i in.)

Czas wykonania ekspertyzy to wynosi do 14 dni.

Powiązane