Kwalifikacje

Właściciel Firmy mgr inż Tomasz Łyszcz posiadane kwalifikacje zdobywał na studiach wyższych, kursach i seminariach.
Z wykształcenia mgr inż leśnictwa (Wydział Leśny SGGW) ma wieloletnie doświadczenie w branży ochrony środowiska m.in. na stanowisku Kierownika Wydziału Ochrony  Środowiska i Gospodarki Zielenią Miasta oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym.
Od lat zajmuje się oceną diagnostyczną drzew, należy do organizacji branżowych i specjalistycznych, jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew.

Uprawnienia:

  • biegły sądowy ds. leśnictwa, pielęgnacji i ochrony drzew

  • ekspert przyrodniczy

  • inspektor nadzoru przy pielęgnacji i ochronie drzew (nr zaśw. PTChD/VII/05/47/13)

  • rzeczoznawca ds. leśnictwa NOT

  • klasyfikator gruntów

  • brakarz